Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

W dniach 27-29 września 2018 r. w Lublinie odbędzie Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej. Pierwsze tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej.