Badanie: ponad dwie trzecie Polaków nie wie, że raka wątrobowokomórkowego wywołują wirusy

Badanie: ponad dwie trzecie Polaków nie wie, że raka wątrobowokomórkowego wywołują wirusy

Niespełna 27 proc. Polaków zdaje sobie sprawę, że raka wątrobowokomórkowego wywołują wirusy zapalenia wątroby – HBV lub HCV, wynika z badania przeprowadzonego w ramach nowej kampanii edukacyjnej "Przełamać ciszę".

Jest ona poświęcona rakowi wątrobowokomórkowemu (HCC) – najczęściej występującemu pierwotnemu nowotworowi złośliwemu wątroby.

Jak przypominają organizatorzy kampanii w informacji prasowej przesłanej PAP, rak wątrobowokomórkowy jest agresywnym nowotworem; stanowi 90 proc. pierwotnych nowotworów złośliwych wątroby. Częstość jego występowania wzrasta wraz z wiekiem. Jest on najczęstszy około 70. roku życia. Jednocześnie HCC częściej diagnozuje się u mężczyzn niż u kobiet.

Rak wątrobowokomórkowy przeważnie rozwija się u osób z marskością wątroby spowodowaną przewlekłym stanem zapalnym. Stan zapalny może być wywołany różnymi czynnikami, ale najczęściej są to: wirusy zapalenia wątroby, w tym HBV, który wywołuje WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B) lub HCV, który wywołuje WZW C (wirusowe zapalenie wątroby typu C) oraz spożywanie alkoholu.

Przeprowadzone na rzecz kampanii badanie opinii publicznej pokazało, że niespełna 27 proc. ankietowanych posiada wiedzę nt. głównej przyczyny powstawania raka wątrobowokomórkowego (HCC), jaką są wirusy. Ponad 74 proc. badanych przyznało, że nie wie, co to jest rak wątrobowokomórkowy.

Zdaniem organizatorów kampanii "Pokonać ciszę" niska społeczna świadomość nt. raka wątrobowokomórkowego i jego profilaktyki, a także długi czas bezobjawowego przebiegu choroby, utrudniają wczesną diagnostykę, a tym samym ograniczają szanse na skuteczne pokonanie choroby.

Nowotwór ten rozwija się bardzo podstępnie, długo nie dając praktycznie żadnych objawów klinicznych, dlatego charakteryzuje się dużą śmiertelnością i jednym z najniższych wskaźników przeżycia pięcioletniego w porównaniu z innymi rodzajami nowotworów.

"Rak wątrobowokomórkowy to jeden z najtrudniejszych w leczeniu nowotworów występujących w przewodzie pokarmowym. Najlepsze rokowania mają chorzy kwalifikujący się do operacji chirurgicznej, przeszczepu wątroby lub pacjenci, u których nowotwór został wykryty w na tyle wczesnym stadium rozwoju, że można zastosować miejscowe leczenie zabiegowe (ablacje, chemoembolizacje)" – tłumaczy cytowany w informacji prasowej specjalista onkologii klinicznej dr Leszek Kraj z Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak dodaje, niestety w naszym kraju wiele osób dowiaduje się o tym nowotworze w chwili, gdy jest on już znacznie zaawansowany i jedyną opcją pozostaje tzw. leczenie systemowe.

Dotychczas możliwości leczenia systemowego HCC były bardzo ograniczone.

"Jedynym stosowanym lekiem był sorafenib stanowiący standard w leczeniu od 2008 roku. Na szczęście w ostatnim roku jesteśmy jednak świadkami rejestracji nowych, przełomowych terapii w tym nowotworze. Znacznie skuteczniejsza niż sorafenib okazała się immunoterapia w połączeniu z lekiem antyangiogennym. A więc po ponad dekadzie oczekiwań mamy nowy standard terapii, który wierzę, będziemy mogli niebawem proponować także naszym pacjentom" – komentuje dr Kraj.

Barbara Pepke, prezes Fundacji "Gwiazda Nadziei", organizującej kampanię "Przełamać ciszę", podkreśla, że edukacja społeczeństwa nt. raka wątrobowokomórkowego i zwrócenie uwagi na niezaspokojone od dawna potrzeby chorujących na ten rodzaj nowotworu to główne powody zainicjowania kampanii. "Dotychczas tego typu inicjatywy były realizowane sporadycznie, a jak pokazuje badanie opinii publicznej, od którego przeprowadzenia rozpoczęliśmy kampanię – 82 proc. respondentów widzi potrzebę częstszego informowania nt. HCC" – mówi Pepke.

W ramach kampanii opracowane zostały materiały edukacyjne. Udostępniono je na stronie internetowej: www.przelamaccisze.pl. Znajdują się na niej m.in. informacje dotyczące przyczyn powstawania HCC, diagnostyki i metod leczenia, a także mapa z poradniami onkologicznymi w Polsce. Dodatkowo eksperci medyczni z dziedziny onkologii, gastroenterologii i hepatologii oraz przedstawiciele organizacji pacjentów, za pośrednictwem mediów oraz debat branżowych, wyjaśniać będą kluczowe zagadnienia dotyczące raka wątrobowokomórkowego.

"Wierzę, że zaplanowane w kampanii działania przyczynią się do wcześniejszego wykrywania nowotworu, a pacjenci, u których go zdiagnozowano, nie będą postrzegani poprzez pryzmat osób nadużywających alkoholu" – podsumowuje Pepke.

Kampania prowadzona jest pod honorowym patronatem: Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Koalicji Hepatologicznej przy wsparciu firmy Roche Polska.

Źródło: PAP – https://naukawpolsce.pap.pl/zdrowie