Redaktor naczelny

Pani Profesor Gąsiorowska Dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska, prof. UM

Kierownik Kliniki Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi oraz specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Przez wiele lat była związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadziła badania nad patogenezą, przebiegiem klinicznym i leczeniem chorób trzustki, w tym zwłaszcza nad zaburzeniami funkcji endokrynnej w zapaleniach i raku trzustki. Podczas pobytu naukowego w Neuroenteric Clinical Group, Section of Gastroenterology Southern Arizona w Tucson prowadziła badania dotyczące różnych postaci choroby refluksowej przełyku, które stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych oraz członkiem rad redakcyjnych czasopism.

poprzedni artykuł