Choroba Castlemana

Choroba Castlemana (Castleman’s disease – CD) jest rzadkim schorzeniem charakteryzującym się rozrostem węzłów chłonnych.

Klasyczna gorączka niejasnego pochodzenia u osoby z masywnym zakażeniem imitującym raka żołądka

Sześćdziesięciojednoletnia pacjentka została przyjęta do kliniki z powodu utrzymujących się od 3 tygodni stanów gorączkowych maksymalnie do 40°C, z towarzyszącymi bólami w jamie brzusznej, głównie w prawym dole biodrowym, utraty masy ciała około 4 kg. Kobieta jest właścicielką kota, u którego od kilku dni utrzymuje się biegunka wymagająca interwencji weterynarza.

Przypadek pierwotnej torbieli przełyku

Opis przypadku 65-letniego pacjenta operowanego z powodu pierwotnej torbieli przełyku. Poprzez torakotomię tylno‑boczną, przez 7 międzyżebrze po stronie prawej, usunięto torbiel o średnicy 4 cm, wychodzącą z mięśniówki przełyku. Na podstawie lokalizacji zmiany i badania histopatologicznego rozpoznano torbiel przełyku.

Młody mężczyzna z zespołem cholestatycznym i dużą śledzioną

Młody 36-letni chory został przyjęty do Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii ŚUM w celu wyjaśnienia przyczyny przewlekłej cholestazy, której towarzyszyły epizody gorączki. W ostatnich 2 latach wielokrotnie był hospitalizowany i diagnozowany w kierunku chorób układowych tkanki łącznej, chłoniaka i boreliozy.