Redakcja

Redakcja „Gastroenterologia Praktyczna”
Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
ul. Skrajna 12-14
20-802 Lublin 
tel.: 81/ 446 98 12, fax: 81/ 470 93 04

Redaktor naczelny: dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska, prof. UM

Zastępca redaktora naczelnego: dr n. med. Aleksandra Kaczka
 
Redaktorzy tematyczni:  
 
Gastroenterologia pediatryczna: prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn
 
Szkice kliniczne, hepatologia: prof dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
Dział prawny: Malwina Staszak
 
 
Redaktor prowadząca: Malwina Staszak
 
Redaktor językowy: Magdalena Marcewicz
 
Redaktor statystyczny: mgr inż. Anna Toruń-Jurkowska