IX Gdańskie Sympozjum Gastroenterologiczne

Konferencja 2020-01-31 - 2020-02-01

Oddział Gdański PTG-E oraz Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na dziewiątą edycję Gdańskiego Sympozjum Gastroenterologicznego.