Rada naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

Rada Naukowa:

prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik (Warszawa)
prof. dr hab. n. med.  Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
dr n. med. Hubert Bołdys (Katowice)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski (Kraków)
dr hab. n. med. Danuta Celińska-Cedro (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)
dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Jan Długosz (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski (Poznań)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb (Katowice)
dr n. med. Jacek Huk (Rzeszów)
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz (Warszawa)
dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Bogusław Kędra (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Linke (Poznań)
prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach (Kraków)
prof. dr hab. n. med.  Ewa Małecka-Panas (Łódź)
dr n. med. Tomasz Marek (Katowice)
prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz (Szczecin)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowak (Katowice)
dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława (Katowice)
prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski (Wrocław)
dr hab. n. med. Cezary Popławski (Bydgoszcz)
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Maria Słomka (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Marian Smoczyński (Gdańsk)
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska (Szczecin)
prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski (Bydgoszcz)
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska (Białystok)

Członkowie Rady Naukowej są recenzentami prac publikowanych w czasopiśmie "Gastroenterologia Praktyczna”.