Nasze czasopismo

Gastroenterologia Praktyczna

Gasrtoenterologia praktyczna
Cena: 22,00 PLN

 

Gastroenterologia Praktyczna:

ISSN 2080-9956
eISSN 2450-0984


♦ przekłady artykułów z renomowanych czasopism zagranicznych:
Alimentary Pharmacology & Therapeutics, The American Journal of Gastroenterology, Gastrointestinal Endoscopy, Journal of Gastroenterology and Hepatology, Clinical Gastroenterology and Hepatology, Gastroenterology, Current Opinion in Gastroenterology, Digestive Diseases and Sciences.
 
♦ komentarze wybitnych polskich naukowców
♦ artykuły poglądowe, interdyscyplinarne i opisy przypadków prezentowane przez znakomitych polskich klinicystów
♦ omówienia artykułów zagranicznych poświęconych wybranym problemom medycznym
♦ kalendarium ważnych wydarzeń