Przewlekłe zapalenie trzustki a śmiertelność, nowotwór i choroby współwystępujące: duńskie badanie ogólnonarodowe

Przewlekłe zapalenie trzustki a śmiertelność, nowotwór i choroby współwystępujące: duńskie badanie ogólnonarodowe

W 2014 roku w wydaniu Gastroenterology opublikowane zostały wyniki kohortowego, ogólnonarodowego retrospektywnego badania w Danii, którego celem była ocena ryzyka zgonu, nowotworu złośliwego oraz występowania innych chorób u pacjentów z alkoholowym i niealkoholowym przewlekłym zapaleniem trzustki (PZT).

Wcześniejsze badania, które wykazały, że chorzy z PZT mają zwiększone ryzyko zgonu, obejmowały niewielkie grupy pacjentów (82-249 osób) i chorych leczonych w ośrodkach referencyjnych.

W aktualnym badaniu przeanalizowano bazy danych od 1995 do 2010 roku, określając częstość zgonów, nowotworów i chorób współwystępujących u chorych z PZT w porównaniu z grupą kontrolną dobraną pod względem wieku i płci. Do analizy włączono łącznie 11 972 przypadki PZT (71 814 osobolat) i 119 720 osób stanowiących grupę kontrolną (917 436 osobolat). Uzyskano następujące wyniki: 46% chorych z PZT zmarło w okresie badania w porównaniu z 13% osób z grupy kontrolnej. Chorzy z PZT zmarli w młodszym wieku (średnia wieku 63,7 vs. 72,1 roku; p < 0,0001). Ryzyko względne zgonu (hazard ratio – HR) związane z PZT określono na 5,0 (95% CI 4,8-5,2). Częstszą przyczyną zgonu u osób z PZT był nowotwór złośliwy (10,2% w porównaniu z 3,3% w grupie kontrolnej). Ryzyko raka w PZT (w szczególności rak trzustki) oceniono na 6,9 (95% CI, 7,5-11,8). Alkoholowe PZT nie zwiększało bardziej ryzyka raka i zgonu w porównaniu z niealkoholowym PZT. Zaobserwowano ponadto, że u pacjentów z PZT częściej występują inne choroby, takie jak: choroba naczyń mózgowych (HR 1,3; 95% CI: 1,2-1,4), przewlekła obturacyjna choroba płuc (HR 1,9; 95% CI: 1,8-2,1), choroba wrzodowa (HR 3,6; 95% CI 3,3-3,9), cukrzyca (HR 5,2; 95% CI 5,0-5,6) i przewlekła choroba nerek (HR 1,7; 95% CI: 1,5-1,9).

Jak stwierdzili autorzy, duńskie ogólnonarodowe badanie kohortowe wykazało, że chorzy z przewlekłym zapaleniem trzustki mają większe ryzyko zgonu z powodu raka (w szczególności raka trzustki) i częściej w tej grupie występują choroby współistniejące niż u osób bez przewlekłego zapalenia trzustki.

Opracowano na podstawie: Bang U.C., Benfield T., Hyldstrup L., Bendtsen F., Beck Jensen J.E.: Mortality, cancer, and comorbidities associated with chronic pancreatitis: a Danish nationwide matched-cohort study. Gastroenterology 2014; 146(4): 989-994.

Lek. Agnieszka Świdnicka-Siergiejko