Andrzejki Gastroenterologiczne

30.11.2019 r. w Warszawie kolejne Andrzejki Gastroenterologiczne.
Konferencja koncentruje się na problemach klinicznych w codziennej praktyce gastroenterologicznej. Organizuje ją jak co roku zespół Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii CMKP w Warszawie. Prowadzący wraz z uczestnikami rozważają problemy diagnostyki, ustalają rozpoznanie, dyskutują o różnicowaniu i planują leczenie.
Szczegóły na stronie http://ag.edu.pl/