Wpływ chirurgii bariatrycznej na metabolizm glukozy u pacjentów z otyłością olbrzymią

Wpływ chirurgii bariatrycznej na metabolizm glukozy u pacjentów z otyłością olbrzymią
Chirurgia bariatryczna jest uważana za najbardziej skuteczną metodę leczenia otyłości olbrzymiej. W przeprowadzonych dotychczas badaniach wykazano, że zabiegi bariatryczne pozwalają na długotrwałą redukcję masy ciała oraz zmniejszenie częstości występowania chorób związanych z otyłością. U znacznej części otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2 chirurgia bariatryczna pozwala na osiągnięcie długotrwałej remisji choroby.

Wątroba odgrywa kluczową rolę w metabolizmie glukozy a zmniejszona insulinooporność wątrobowa wydaje się mieć podstawowe znaczenie w rozwoju cukrzycy typu 2. W badaniu przeprowadzonym przy współudziale fińskich i włoskich badaczy zbadano wpływ zabiegów bariatrycznych na insulinowrażliwość wątrobową. U dwudziestu trzech pacjentów z otyłością olbrzymią i u dziesięciu zdrowych osób wykonano pozytronową tomografię emisyjną (PET) w czasie głodzenia i podczas euglikemicznej hiperinsulinemi. U wszystkich osób włączonych do badania za pomocą spektroskopii rezonansu magnetycznego zbadano również zawartość tłuszczu w wątrobie; w MRI oceniano ponadto objętość wątroby. Wymienione badania wykonywano przed zabiegiem bariatrycznym (sleeve gastrectomy lub Roux-en-Y gastric bypass) i sześć miesięcy po operacji. Wychwyt glukozy przez wątrobę indukowany insuliną zwiększył się o 33% u pacjentów bez cukrzycy i u 36% pacjentów z cukrzycą, ale nie normalizował się całkowicie. Zawartość tłuszczu w wątrobie zmniejszyła się o 76% i 73%, objętość wątroby o 26% i 24% a wytwarzanie endogennej glukozy o 19% i 25% odpowiednio u pacjentów bez cukrzycy i z cukrzycą. Obserwowano również niemal całkowitą normalizację zawartości tłuszczu w wątrobie i wytwarzania endogennej glukozy. Rodzaj zabiegu bariatrycznego nie miał wpływu na uzyskane wyniki.

Wyniki badania wskazują, że zabiegi bariatryczne (sleeve gastrectomy lub Roux-en-Y gastric bypass) pozwalają na skuteczną poprawę metabolizmu glukozy w wątrobie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w przeprowadzonym wcześniej przez tych samych badaczy badaniu nie wykazano wpływu nagłej redukcji masy ciała, po zastosowaniu przez 6 tygodni diety niskokalorycznej, na wychwyt glukozy stymulowany insuliną u otyłych pacjentów bez cukrzycy.

Źródło: Immonen H., Hannukainen J.C., Iozzo P., Soinio M., Salminen P., Saunavaara V., Borra R., Parkkola R., Mari A., Lehtimäki T., Pham T., Laine J., Kärjä V., Pihlajamäki J., Nelimarkka L., Nuutila P.: Effect of bariatric surgery on liver glucose metabolism in morbidly obese diabetic and non-diabetic patients. J Hepatol. 2014 Feb; 60(2): 377-83.

Lek. Paweł Rogalski