Optymalny czas wykonania kolonoskopii u pacjentów z krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Optymalny czas wykonania kolonoskopii u pacjentów z krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego jest częstym stanem nagłym w gastroenterologii. Niemniej jednak wykonywanie kolonoskopii w trybie przyspieszonym u pacjentów z krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego budzi kontrowersje, a optymalny czas wykonania tego badania nie został dokładnie określony.

W badaniu populacyjnym przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych przeanalizowano 58296 przypadków krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Celem badania była ocena wpływu czasu wykonania kolonoskopii na wyniki leczenia pacjentów z krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Autorzy porównali szpitalną śmiertelność u pacjentów, u których kolonoskopię wykonano w ciągu 24 godzin od przyjęcia do szpitala i po upływie tego czasu. Ponadto porównano długość pobytu w szpitalu i koszty związane z hospitalizacją.

Najczęstszymi przyczynami krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego były: choroba uchyłkowa jelita grubego (21% wszystkich przypadków), guzki krwawnicze odbytu (19,1%) i polipy jelita grubego (14,2%). W badaniu nie stwierdzono różnic w śmiertelności pomiędzy pacjentami, u których kolonoskopię wykonano w trybie przyspieszonym (do 24 godzin) a pacjentami, u których badanie wykonano po upływie 24 godzin (0,3% vs. 0,4%, NS). Nie stwierdzono również różnic w podgrupach pacjentów, którzy wymagali zabiegów mających na celu uzyskanie hemostazy w trakcie kolonoskopii oraz u pacjentów z krwawieniem z uchyłków jelita grubego. Niemniej jednak pacjenci, u których kolonoskopię wykonano w trybie przyspieszonym, byli hospitalizowani krócej (2,9 vs. 4,6 dni, P < 0,001), rzadziej wymagali transfuzji krwi (44,6% vs. 53,8%, P < 0,001), a ich pobyt w szpitalu wiązał się z mniejszymi kosztami.
 
Źródło: Navaneethan U., Njei B., Venkatesh P.G., Sanaka M.R.: Timing of colonoscopy and outcomes in patients with lower GI bleeding: a nationwide population-based study. Gastrointest Endosc. 2014 Feb; 79(2): 297-306.e12.

Lek. Paweł Rogalski