I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Czas na onkologię spersonalizowaną i interdyscyplinarną" wraz z I Turniejem Oddziałów Onkologii Klinicznej

Konferencja 2018-05-11 - 2018-05-12

Warszawa
Konferencja pod patronatem czasopisma "Personalized Oncology".

Konferencja jest skierowana do lekarzy różnych specjalności: patomorfologów, chirurgów ogólnych i onkologicznych, gastroenterologów, epidemiologów, radioterapeutów, onkologów, lekarzy rodzinnych oraz biologów molekularnych.

Wyróżnia ją nacisk położony na interdyscyplinarne i spersonalizowane podejście do leczenia nowotworów złośliwych w oparciu o aktualne standardy i doświadczenia.
W programie wykłady dotyczące najnowszych doniesień naukowych oraz prezentacje praktyczne omawiające postępowanie w codziennej praktyce klinicznej. 

Szczegóły na stronie: http://konferencja.personalizedoncology.pl