INTERNA 2018 – XVII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"

Konferencja 2018-04-06 - 2018-04-07

Warszawa / Kraków
Konferencja odbędzie się w dniach 6 i 7 kwietnia 2018 r. w Warszawie oraz 18 i 19 maja 2018 r. w Krakowie.

XVII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich "Postępy w chorobach wewnętrznych INTERNA 2018" zgromadzi prawie 30 wykładowców, którzy przedstawią aktualnie zalecane postępowanie w różnych chorobach narządów wewnętrznych oparte na na najnowszych wytycznych praktyki klinicznej.