Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

Konferencja 2019-06-08 - 2019-06-09

Kolejne Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne odbędą się w dniach 08-09.06.2019 r.
Coroczne Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne przyciągają uczestników bogatym programem oraz gronem wybitnych specjalistów. Nie może być inaczej także w tym roku.
Szczegóły na stronie http://wsgastro.pl/