II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne, Choroby Przełyku i Żołądka

II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne, Choroby Przełyku i Żołądka

Konferencja 2019-06-14 - 2019-06-15

Program naukowy II Lubelsko-Krakowskich Dni Chirurgicznych ma charakter interdyscyplinarny.
Obejmuje szeroko pojętą problematykę naukową i kliniczną, dotyczącą podstaw patofizjologii, diagnostyki i terapii chorób górnego odcinka układu pokarmowego, przede wszystkim w zakresie chorób przełyku i żołądka. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny i specjalności medyczne, między innymi gastroenterologię, chirurgię, endoskopię zabiegową oraz nauki podstawowe.
Więcej informacji dnichirugiczne.pl

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji
  • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie