2. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Kongres 2020-10-15 - 2020-10-17

Jedyny taki Kongres w tej części Europy, poświęcony chirurgii minimalnie inwazyjnej w różnych dyscyplinach zabiegowych.
Zapraszamy na drugą edycję tego wydarzenia. Szczegóły na stronie www.kongreschmi.pl 

W pierwszym Kongresie:
  • wzięło udział ponad 700 uczestników  z Polski i krajów sąsiadujących
  • wykłady prowadzone były przez ponad 30 znanych i cenionych na świecie chirurgów
  • uczestnicy wzięli udział w 8 sesjach naukowych, sesji wideo, warsztatach i szkoleniach