Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

Konferencja 2020-03-13 - 2020-03-14

Profesor dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska oraz dr hab. n. med. Piotr Eder zapraszają do Poznania na konferencję naukowo-szkoleniową.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się wybrane infekcje przewodu pokarmowego, nieszczelność bariery jelitowej, chirurgia małoinwazyjna w gastroenterologii oraz obesitologia.
Szczegóły na stronie: https://www.gradatim-sympozja.pl/2020gastro/index.php