XIX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Kongres 2020-09-24 - 2020-09-26

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb zaprasza na tegoroczny Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii do Katowic.
Planowana tematyka wykładów skupi się m.in. wokół onkologii gastroenterologicznej, hepatologii, nieswoistych chorób zapalnych jelit, endoskopii czy chorób czynnościowych układu pokarmowego.
Więcej informacji na stronie: https://www.termedia.pl/Konferencja-XIX-Kongres-Polskiego-Towarzystwa-Gastroenterologii-Intro,1121,7800.html