XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Zjazd 2022-09-01 - 2022-09-03

Zapraszamy na XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Dla środowiska polskich chirurgów onkologów Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej to spotkanie, które łączy środowisko lekarskie wokół szerokiego spektrum diagnostyki i terapii onkologicznej. Celem 28 edycji Zjazdu jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć i najlepszych praktyk we wszystkich dziedzinach chirurgii onkologicznej. Tradycyjnie, najważniejsze dla środowiska polskich chirurgów onkologów wydarzenie będzie okazją do prowadzenia interesujących paneli dyskusyjnych poruszających m.in. aktualne tematy i problemy kliniczne oraz dynamiczny rozwój technologii chirurgicznych w diagnostyce i terapii nowotworowej.

W programie naukowym Zjazdu przewidujemy wystąpienia zarówno znamienitych ekspertów krajowych, jak i zaproszonych gości zagranicznych. Dopełnieniem Zjazdu będą kursy i warsztaty uzupełniające wiedzę i praktyczne umiejętności.

Jak co roku Zjazdowi towarzyszyć będzie XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO. Zachęcamy Państwa do czynnego współtworzenia Zjazdu poprzez przesyłanie streszczeń swoich badań i wyników prac. Najlepsze z nich zostaną zaprezentowane w trakcie sesji ustnych i sesji plakatowej.

Szczegółowe informacje na stronie: www.zjazdptcho.pl