Zastosowanie Hemosprayu u pacjentów z krwawieniami związanymi z nadciśnieniem wrotnym

Zastosowanie Hemosprayu u pacjentów z krwawieniami związanymi z nadciśnieniem wrotnym
Hemospray (Cook Medical Inc, Winston-Salem, NC) jest substancją o działaniu hemostatycznym, zarejestrowaną do leczenia endoskopowego krwawień nieżylakowych z górnego odcinka przewodu pokarmowego w Europie i Kanadzie.

Urządzenie służące do aplikacji Hemosprayu składa się z cewnika umieszczanego w kanale endoskopu oraz zbiornika z substancją aktywną w proszku i dwutlenku węgla. Mechanizm działania opiera się głównie na nagłym absorbowaniu wody i tworzeniu nieprzepuszczalnej warstwy na dużej powierzchni.

Skuteczność Hemosprayu wykazano wcześniej między innymi na modelu zwierzęcym ciężkich krwawień tętniczych z żołądka. Skuteczność i bezpieczeństwo tej substancji potwierdzono również w jednym prospektywnym badaniu dotyczącym krwawień z wrzodów trawiennych oraz w badaniu opisującym grupę chorych w trakcie terapii przeciwzakrzepowej. Opisano także serię 5 przypadków skutecznie leczonych krwawień ze zmian nowotworowych żołądka i dwunastnicy oraz 2 przypadki skutecznie zatrzymanych krwawień z żylaków przełyku.

Gastropatia, enteropatia i kolopatia wrotna są częste u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym (20-98%). Najczęstszym objawem klinicznym gastropatii wrotnej zastoinowej jest niedokrwistość wymagająca okresowych przetoczeń krwi, ale zdarzają się również przypadki ostrych krwawień, trudnych do leczenia ze względu na rozproszony charakter zmian.

W pracy opublikowanej w jednym z numerów Journal of Hepatology opisano pierwsze doświadczenia ze stosowania Hemosprayu u 4 pacjentów z ostrym krwawieniem z rozproszonych zmian śluzówkowych w przebiegu nadciśnienia wrotnego. U wszystkich osób leczenie Hemosprayem było skuteczne, pozwalając na uzyskanie trwałej hemostazy. Opierając się na własnych doświadczeniach, autorzy stwierdzają, że Hemospray może być skuteczny jako leczenie pomostowe u chorych z aktywnymi krwawieniami ze zmian o charakterze gastropatii wrotnej zastoinowej, przed włączeniem leczenia β-blokerem, wykonaniem TIPS czy leczeniem innych przyczyn dekompensacji choroby wątroby.

Opracowano na podstawie: Smith L.A., Morris A.J., Stanley A.J:. The use of hemospray in portal hypertensive bleeding; a case series. J Hepatol 2014 Feb; 60(2): 457-60.

Lek. Paweł Rogalski