Gastroenterologia – badania kliniczne i innowacyjne leczenie pacjentów z IBD

Gastroenterologia – badania kliniczne i innowacyjne leczenie pacjentów z IBD
PSI CRO AG poszukuje w Polsce partnerów (lekarzy/prywatnych podmiotów leczniczych) zainteresowanych współpracą w prowadzeniu badań klinicznych w gastroenterologii. W ramach partnerstwa oferujemy wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe.
PSI CRO AG z siedzibą w Szwajcarii, wraz z jej polską spółką PSI Pharma Support Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie: „PSI”), od ponad 15 lat organizują i prowadzą w Polsce badania kliniczne we wskazaniach takich jak: onkologia, hematologia, neurologia, urologia, gastroenterologia.

W związku z dalszym rozwojem PSI, w celu nawiązania współpracy z Badaczami i Ośrodkami Badawczymi w ramach prowadzonych przez nas badań klinicznych, aktualnie poszukujemy:
  • lekarzy specjalistów gastroenterologów prowadzących indywidualną praktykę lekarską, oraz
  • prywatnych podmiotów leczniczych prowadzących działalność leczniczą w zakresie gastroenterologii.
Wcześniejsze doświadczenie w zakresie prowadzenia badań klinicznych nie jest wymagane. W ramach partnerstwa PSI oferuje pełne wsparcie merytoryczne, organizacyjne, osobowe oraz finansowe.
Zainteresowanych lekarzy oraz podmioty lecznicze prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: Pawel.Orlowski@psi-cro.com, 515 104 703.