Wskazania do endoskopii przewodu pokarmowego w marskości wątroby

Wskazania do endoskopii przewodu pokarmowego w marskości wątroby

Marskość wątroby i nadciśnienie wrotne generują wiele następstw klinicznych dotyczących przewodu pokarmowego, których diagnostyka i leczenie w znacznej części opierają się na metodach endoskopowych.

Marskość wątroby jest klinicznie zróżnicowanym stanem chorobowym, do którego prowadzi szereg czynników etiologicznych odpowiedzialnych za postępujące uszkodzenie wątroby. Marskość jest związana z wieloma objawami pozawątrobowymi, w tym dotyczącymi przewodu pokarmowego. Powszechnie uważa się, że endoskopia u chorych z marskością wątroby jest zabiegiem obarczonym ryzykiem licznych powikłań, niekiedy zagrażających życiu pacjenta.

Chory z przewlekłą chorobą wątroby może wymagać badania endoskopowego ze wskazań ogólnych, niezwiązanych z chorobą wątroby, oraz z powodu podejrzenia zmian związanych z nadciśnieniem wrotnym. Swoistymi dla marskości wątroby wskazaniami do endoskopii przewodu pokarmowego są:

  • podejrzenie żylaków przełyku z oceną ich wielkości (kwalifikacja do leczenia farmakologicznego lub endoskopowego),

  • diagnostyka źródła krwawienia z przewodu pokarmowego,

  • diagnostyka przewlekłej niedokrwistości,

  • endoskopowe hamowanie krwawienia z żylaków przełyku/żołądka,

  • opaskowanie żylaków przełyku w ramach wtórnej lub pierwotnej profilaktyki krwawienia,

  • ocena skuteczności eradykacji żylaków przełyku/żołądka oraz nadzór endoskopowy nad żylakami,

  • kwalifikacja do transplantacji wątroby (panendoskopia i kolonoskopia),

  • ultrasonograficzna endoskopowa (EUS) diagnostyka żylaków żołądka i dwunastnicy,

  • diagnostyka i leczenie zwężeń przewodu żółciowego wspólnego związanych z biliopatią wrotną.


Źródło: Fragment artykułu: Wosiewicz P., Hartleb M.: Rola endoskopii w diagnostyce i leczeniu chorych z marskością wątroby. Gastroenterologia Praktyczna 2016, 2 (31), 43-57.