Ogniskowy gruczolakorak w polipie hiperplastycznym żołądka u 82‑letniej kobiety

Ogniskowy gruczolakorak w polipie hiperplastycznym żołądka u 82‑letniej kobiety

Polipy hiperplastyczne są jednymi z najczęściej stwierdzanych podczas gastroskopii polipów żołądka. Najczęściej są one związane z obecnością zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka na podłożu infekcji Helicobacter pylori. Polipy te odznaczają się niskim ryzykiem transformacji nowotworowej. Opisano przypadek gruczolakoraka w dużym polipie hiperplastycznym sklepienia żołądka u 82‑letniej kobiety.

Osiemdziesięciodwuletnia pacjentka została przyjęta w kwietniu 2019 r. na Oddział Gastroenterologii i Hepatologii w celu endoskopowego usunięcia wcześniej stwierdzonych polipów okolicy podwpustowej żołądka (marzec 2019 r., nie pobierano wycinków do badania histopatologicznego). Pacjentka zgłaszała trwające kilka miesięcy dolegliwości bólowe nadbrzusza oraz zgagę, które nasiliły się 1 miesiąc przed hospitalizacją. Ponadto w przeszłości u chorej rozpoznano zapalenie błony śluzowej żołądka na podłożu infekcji Helicobacter pylori i w 2017 r. przeprowadzono skuteczne leczenie eradykacyjne. W wywiadzie stwierdzono nadciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy, dnę moczanową, torbiel na wątrobie oraz torbiel na prawym jajniku. Wywiad rodzinny był nieobciążony w kierunku onkologicznym.

W wykonanych w trakcie hospitalizacji badaniach laboratoryjnych stwierdzono nieznacznie podwyższone aktywności aminotransferaz: ALT 51 IU/l (norma < 34 IU/l); AST 50 IU/l (norma < 31 IU/l) oraz CRP 16,5 mg/l (norma < 5 mg/l).

W badaniu TK jamy brzusznej stwierdzono przepuklinę wślizgową rozworu przełykowego oraz torbiel na wątrobie o średnicy ok. 1 cm, zlokalizowaną w segmencie VII. Obraz radiologiczny żołądka był prawidłowy.

Wykonano gastroskopię w znieczuleniu ogólnym, podczas której w sklepieniu uwidoczniono 2 uszypułowane polipy pokryte przekrwioną śluzówką, o średnicy 10 mm i 25 mm (ryc. 1). Z kolei w trzonie żołądka na jego krzywiźnie większej uwidoczniono 3 przysadziste polipy, 1 o średnicy 7 mm, a 2 pozostałe o średnicy 5 mm. Kolejnego przysadzistego polipa o średnicy 4 mm stwierdzono w części przedodźwiernikowej od strony krzywizny mniejszej. Wszystkie zmiany usunięto za pomocą pętli diatermicznej i przekazano do badania histopatologicznego. Przy usuwaniu największej 25‑milimetrowej zmiany użyto pętli asekuracyjnej typu endoloop. W miejscach po polipektomii uzyskano pełną hemostazę.

Polip_ryc_1

Ryc. 1. Polipy sklepienia żołądka.

W badaniu histopatologicznym wszystkie polipy miały charakter hiperplastyczny, poza polipem z okolicy przedodźwiernikowej, który był gruczolakiem cewkowym z dysplazją niskiego stopnia. W największym polipie hiperplastycznym (sklepienie żołądka) stwierdzono ognisko raka gruczołowego G2 o średnicy 4 mm. Rak nie naciekał warstwy mięśniowej szypuły polipa ani nie wnikał do naczyń. Stopień zaawansowania raka w polipie odpowiadał pT1a. W 60% komórek stwierdzono metaplazję jelitową oraz wysięk zapalny w świetle krypt. Chorą włączono do programu nadzoru endoskopowego.

Źródło: Fragment artykułu: Kurowski T., Ostrowski B., Wosiewicz P., Marek T., Paleń P., Kajor M., Hartleb M.: Ogniskowy gruczolakorak w polipie hiperplastycznym żołądka u 82‑letniej kobiety. Gastroenterologia Praktyczna 2020, 1 (46), 83-86.