Seksualność wśród populacji pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Seksualność wśród populacji pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
Podejmując  się  opieki  nad  pacjentami  z  nieswoistymi  chorobami  zapalnymi  jelit  (NChZJ) musimy mieć na uwadze ważne kwestie dotyczące seksualności, płodności i antykoncepcji, które mogą wpływać na ogólny stan zdrowia i samopoczucie pacjentów. W publikacji opisano najważniejsze kwestie dotyczące zdrowia seksualnego i obrazu ciała u pacjentów z  NChZJ.  Przedstawiono  wpływ  samej  choroby,  stosowanych  leków  i  zabiegów  operacyjnych na płodność, jak również możliwości stosowania antykoncepcji u pacjentów z NChZJ.
Przedstawiono  również  rekomendacje  European  Crohn’s  and  Colitis  Organization (ECCO) co do prowadzenia ciąży, porodu i zalecenia co do stosowania leków w trakcie ciąży i laktacji u pacjentek z NChZJ.
Przeczytaj artykuł:  Seksualność wśród populacji pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit Seksualność wśród populacji pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit