Negocjacje

Istnieje wiele definicji próbujących trafnie określić znaczenie negocjacji. Jedna z nich mówi, że negocjacje to rozmowa przynajmniej dwóch stron (osób, instytucji, przedsiębiorstw czy państw), która ma na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie będącej przedmiotem negocjacji.