Oparzenie przełyku

Brak odpowiedniego nadzoru nad małymi dziećmi i działań profilaktycznych powoduje, że oparzenia przełyku są ciągle aktualnym problemem.

Niedojrzałość przewodu pokarmowego u dzieci

Wraz z narodzinami przewód pokarmowy człowieka jest w znacznym stopniu ukształtowany pod względem anatomicznym. Odmiennie jest zaś w przypadku jego funkcji. Rozwój „funkcjonalny” następuje stopniowo w ciągu pierwszych miesięcy i lat życia.

Biegunki ostre i przewlekłe u dzieci

Szacuje się, że częstość występowania ostrej biegunki u dzieci do 3. r.ż. w krajach europejskich wynosi od 0,5 do 1,9 epizodu w ciągu roku. Częstość występowania przetrwałej biegunki trwającej powyżej 14 dni jest nieznana, zależy od wielu czynników: statusu ekonomicznego, warunków higienicznych, poziomu medycyny, a zwłaszcza działań profilaktycznych.

Znaczenie witaminy D i wskazania do jej suplementacji

Witamina D reguluje metabolizm wapnia oraz fosforu i jest niezbędna do prawidłowej mineralizacji układu kostnego, zapobiega krzywicy. W ostatnim czasie zwraca się też uwagę na znaczenie witaminy D w zapobieganiu infekcjom, chorobom nowotworowym, cukrzycy i chorobom układu krążenia.

Lekarz jest tu najważniejszy

Na temat leczenia dziecka z alergią pokarmową z prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Fyderkiem, Kierownikiem Oddziału Pediatrii i Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz konsultantem wojewódzkim z dziedziny pediatrii, rozmawia Piotr Nowak.