Gastroenterologia Praktyczna, 3/2019

 • Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019
 • Tofacytynib – nowy lek w terapii wrzodziejącego zapalenia jelit
 • Krwawienie jelitowe u pacjenta z implantowanym systemem wspomagającym pracę lewej komory serca (LVAD)
 • Zespół Peutza‑Jeghersa u dzieci – diagnostyka i postępowanie w świetle aktualnych zaleceń
 • Endoskopia kapsułkowa w chorobie trzewnej
 • Tajemnica lekarska po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2019

 • Ablacja zmian torbielowatych trzustki pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii (EUS): aspekty kliniczne i techniczne
 • Terapia biologiczna pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit ze szczególnym uwzględnieniem wedolizumabu
 • Rozpoznawanie i leczenie amyloidozy z punktu widzenia gastroenterologa
 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – przyczyny, skutki i leczenie
 • Lity nowotwór rzekomobrodawkowaty – opis przypadku i rola diagnostyczna endoskopowej ultrasonografii
 • Zespół Aagenaesa jako rzadka przyczyna cholestazy wewnątrzwątrobowej u dzieci
 • Nowoczesne techniki obrazowania guzów wątroby są bezcenne, ale nierzadko potrzebują wsparcia histopatologa

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2019

 • Zastosowanie inhibitorów pompy protonowej a ryzyko niedoboru żelaza: badanie populacyjne z grupą kontrolną
 • Sarkopenia w marskości wątroby
 • Wartość testów oddechowych w diagnostyce rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego
 • Gamma‑glutamylotranspeptydaza – diagnostyka różnicowa
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – punkt widzenia chirurga
 • Eozynofilowe zapalenie przełyku u dzieci
 • Podstawy prawne udzielenia świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2018

 • Leczenie nawrotowego zapalenia jelita grubego spowodowanego przez Clostridium difficile
 • Miejsce rifaksyminy alfa w profilaktyce samoistnego bakteryjnego zapalenia otrzewnej. Czy już czas zaktualizować wytyczne postępowania?
 • Omówienie polskich oraz europejskich zaleceń rozpoznawania i leczenia przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Polskiego Klubu Trzustkowego (2018) oraz wytycznych europejskich (Ha-PanEU; 2016)
 • Bąblowica naśladująca proces rozrostowy okolicy wnęki wątroby – opis przypadku
 • Niedożywienie w alergii na pokarm 
 • Zgoda na wykonanie świadczenia zdrowotnego. Rodzaje zgody, ich zakres i zastosowanie

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2018

 • Aktualne metody oceny włóknienia w niealkoholowej chorobie stłuszczeniowej wątroby
 • Choroba trzewna – niedoceniany problem w populacji osób starszych
 • Samoistne pęknięcie tętniaka tętnicy wątrobowej u 54‑letniego pacjenta – opis przypadku
 • Autoimmunizacyjne choroby wątroby u dzieci
 • Guz głowy trzustki – czy histopatologia musi nas zaskakiwać?
 • Recepta w praktyce

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2018

 • Choroby cholestatyczne u dorosłych – wytyczne postępowania Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG‑E)
 • Leczenie i opieka nad pacjentami z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby
 • Znaczenie maślanu sodu w leczeniu chorób czynnościowych i zapalnych jelit
 • Nietypowa zmiana podśluzówkowa żołądka u chorego z rozsianym rakiem jelita grubego – opis przypadku i rola diagnostyczna endosonografii (EUS)
 • Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego – standard w pigułce?
 • Propozycja przeszczepienia wątroby u chorej z prawidłową funkcją narządu
 • Izolowane żylaki dna żołądka jako pierwsza manifestacja raka ogona trzustki
 • Postępowanie z pacjentem zakaźnym w świetle prawa medycznego

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2018

 • Skuteczne i bezpieczne stosowanie inhibitorów pompy protonowej w chorobach zależnych od wydzielania kwasu – stan wiedzy na temat korzyści i potencjalnych zagrożeń wynikających z hamowania wydzielania kwasu
 • Program edukacyjny w zakresie opieki koordynowanej nad chorymi z marskością wątroby
 • Niedrożność żółciowa jelita cienkiego – opis przypadku
 • Przedziurawienie górnej części przełyku przez wykałaczkę – opis przypadku 
 • Przydatność hydro‑TK w diagnostyce złośliwego wrzodu żołądka – opis przypadku 
 • Guz rzekomy we wnęce wątroby 
 • Choroby wątroby i dróg żółciowych u dzieci – wczoraj i dziś 
 • Wpływ ocen HTA na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2017

 • Klasyfikacja Chicago zaburzeń motoryki przełyku: zdobyte doświadczenie
 • Kryteria rzymskie IV – aktualizacja klasyfikacji zaburzeń okrężniczo‑odbytniczych: implikacje w praktyce klinicznej
 • Tłuszczaki przewodu pokarmowego – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
 • Nowe spojrzenie na heterotopie żołądkowe w proksymalnym odcinku przełyku
 • Zespół Sweeta u chłopca z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • Trudności w karmieniu u dzieci – problem multidyscyplinarny
 • Dwie katastrofy w jamie brzusznej: ostre martwicze zapalenie trzustki i zawał wątroby
 • Skleroterapia żylaków dna żołądka u chorego z marskością wątroby i hemofilią B
 • Reklama w gabinecie lekarskim

 

 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2017

 • Wodobrzusze, oporne wodobrzusze i hiponatremia w marskości wątroby 
 • Eubiotyk ryfaksymina: nowe ujęcia profilaktyczno‑terapeutyczne w marskości wątroby oraz w encefalopatii wątrobowej 
 • Zaburzenia hemostazy u chorych z marskością wątroby
 • Powikłania zakrzepowo‑zatorowe w nieswoistych zapaleniach jelit
 • Leczenie immunomodulujące we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
 • Dziedziczne zapalenie trzustki u dzieci 
 • Linitis plastica nie zna granic
 • Prawno‑etyczne uwarunkowania roli i powinności lekarza podczas prowadzenia badań naukowych 

Cena: 19.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2017

 • Wytyczne dotyczące rozpoznawania i postępowania w eozynofilowym zapaleniu przełyku u dzieci i dorosłych: oparte na faktach stwierdzenia i rekomendacje
 • Leki immunomodulujące – farmakokinetyka, interakcje i objawy niepożądane
 • Rola immunomodulatorów w leczeniu choroby Leśniowskiego‑Crohna w dobie terapii biologicznych
 • Interakcje leków a ryzyko wystąpienia hepatotoksyczności – jak zapobiegać, jak skutecznie leczyć?
 • Gruźlica jelit u dzieci
 • Pacjentka z zespołem Budda-Chiariego
 • Nowa nazwa dla starej choroby
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część II

Cena: 22.00 PLN