Gastroenterologia Praktyczna, 3/2012

 • Leczenie choroby Crohna o lokalizacji okołoodbytniczej
 • Choroba wrzodowa – ważne aspekty praktyczne
 • Endoskopowe postępowanie w guzach pochodzenia mezenchymalnego w przewodzie pokarmowym
 • Nietrzymanie stolca – cicha choroba
 • Zmiany torbielowate trzustki – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ultrasonografii endoskopowej (EUS) w praktyce klinicznej

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2012

 • Zasady postępowania endoskopowego i chirurgicznego z polipami ząbkowanymi
 • Mikroskopowe zapalenia jelit
 • Przewlekłe zaparcia – aktualne możliwości leczenia
 • Stany i zmiany przedrakowe w żołądku – omówienie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ESGE)
 • Napadowe bóle brzucha z krwinkomoczem u chorej z zespołem dziadka do orzechów

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2012

 • Standardowe i zaawansowane techniki polipektomii
 • Żółciowe zapalenie żołądka
 • Dzień dzisiejszy i przyszłość terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • Zastosowanie symulatorów endoskopowych do ćwiczeń z zakresu diagnostycznej oraz zabiegowej endoskopii przewodu pokarmowego
 • Wpływ edukacji na współpracę chorego w procesie terapeutycznym u pacjentów z chorobą refluksową przełyku leczonych pantoprazolem