Gastroenterologia Praktyczna, 3/2014

 • Interwałowe raki jelita grubego: czym są i dlaczego występują
 • U których pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku (EoE) zastosować dietę elementarną alternatywnie wobec innych form leczenia?
 • Wskaźniki jakości w endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego – wytyczne grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • Procesy immunologiczne w patogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit – implikacje terapeutyczne. Vedolizumab jako nowe podejście do leczenia biologicznego
 • Zakażenie Clostridium difficile – diagnostyka i leczenie
 • Endometrioza przewodu pokarmowego – niedoceniany problem kliniczny
 • Czy cystogastrostomia endoskopowa jest bezpieczną metodą leczenia torbieli trzustki? Opis przypadku i przegląd literatury

Cena: 15.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2014

 • Przydatne w praktyce klinicznej testy diagnostyczne encefalopatii wątrobowej 
 • Nietolerancje pokarmowe fruktozy, fruktanów i FODMAP
 • Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori
 • Postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne w krwawieniu z żylaków przełyku i żołądka – rekomendacje Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii
 • Rzadkie pierwotne nowotwory trzustki pochodzenia egzokrynnego
 • Lity pseudobrodawkowy nowotwór trzustki – aspekty praktyczne
 • Zaparcie stolca u dzieci i młodzieży
 • ECPW pod kontrolą laparoskopii – alternatywny dostęp do dróg żółciowych u chorego po operacji Roux-en-Y

 

Cena: 15.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2014

 • Postępowanie w przypadku popromiennego krwawienia z odbytnicy
 • Przetrwała biegunka – wciąż poważny problem zdrowotny w krajach rozwijających się
 • Czy wiemy wszystko na temat świądu odbytu?
 • Współczesne zasady leczenia zespołu jelita drażliwego
 • Zaburzenia krzepnięcia – co nowego w praktyce gastroenterologicznej?
 • Skuteczność i bezpieczeństwo pantoprazolu (Nolpaza) w leczeniu pacjentów z chorobą refluksową przełyku – wyniki badania PAN-STAR.

Cena: 15.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2013

 • Metody leczenia hemoroidów
 • Obrazowanie błony śluzowej w nowotworach przewodu pokarmowego w 2013 r.
 • Zastosowanie preparatów kwasu masłowego w gastroenterologii
 • Powikłania operacyjnego leczenia otyłości olbrzymiej
 • Polipy gruczołów dna żołądka – czy wszystko już wiemy?
 • Mesalazyna w chorobie uchyłkowej jelit
 • Przygotowanie jelita do kolonoskopii – co nowego?
 • Olbrzymie guzy wątroby jako reminiscencja dawnych i zapomnianych chorób
 • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część I

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2013

 • Uaktualnienie zasad postępowania w pozajelitowych objawach nieswoistego zapalenia jelit
 • Diagnostyka i postępowanie w przypadku ciał obcych w przełyku – aktualizacja
 • Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • Zastosowanie klejów tkankowych w endoskopii przewodu pokarmowego

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2013

 • Wyniki kliniczne i postępowanie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u starszych pacjentów
 • Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • Rola mikroflory jelitowej w zdrowiu i chorobie
 • Postępowanie w przypadkach endoskopii powikłanej perforacją przewodu pokarmowego

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2013

 • Alergia czy nietolerancja pokarmowa – różnice i podobieństwa
 • Leki działające miejscowo w nieswoistych zapaleniach jelit, w szczególności we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
 • Problemy ginekologiczne u kobiet z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Zapalenie jelita grubego o ciężkim przebiegu i wodobrzusze spowodowane infekcją Clostridium difficile u pacjenta po niedawno przebytej transplantacji wątroby

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2012

 • Rak wątrobowokomórkowy; zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
 • Endoskopia u ciężarnych – współczesne wytyczne
 • Samorozprężalne metalowe stenty (SEMS) w terapii niedrożności jelita grubego spowodowanej guzem nowotworowym
 • Sytuacje kliniczne preferujące zastosowanie esomeprazolu 

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2012

 • Leczenie choroby Crohna o lokalizacji okołoodbytniczej
 • Choroba wrzodowa – ważne aspekty praktyczne
 • Endoskopowe postępowanie w guzach pochodzenia mezenchymalnego w przewodzie pokarmowym
 • Nietrzymanie stolca – cicha choroba
 • Zmiany torbielowate trzustki – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ultrasonografii endoskopowej (EUS) w praktyce klinicznej

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2012

 • Zasady postępowania endoskopowego i chirurgicznego z polipami ząbkowanymi
 • Mikroskopowe zapalenia jelit
 • Przewlekłe zaparcia – aktualne możliwości leczenia
 • Stany i zmiany przedrakowe w żołądku – omówienie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ESGE)
 • Napadowe bóle brzucha z krwinkomoczem u chorej z zespołem dziadka do orzechów