Gastroenterologia Praktyczna, 2/2021

 • Refluks krtaniowo‑gardłowy – punkt widzenia gastroenterologa
 • Refluks krtaniowo-gardłowy – punkt widzenia laryngologa
 • Nowości w nomenklaturze niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby – MAFLD
 • Czynniki środowiskowe i leczenie żywieniowe w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Zmotoryzowana enteroskopia spiralna jako nowatorska metoda endoskopii jelita cienkiego – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa
 • Seksualność wśród populacji pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Szczepienia ochronne u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Ostre powikłania hematologiczne u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Powietrze pod kopułą przepony – czy operacja jest zawsze konieczna? Opis przypadku
 • Odstąpienie od wykonywania czynności zawodowych przez lekarza z uwagi na agresywne zachowanie pacjenta

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2021

 • Co gastroenterolog powinien wiedzieć o doustnych antykoagulantach
 • Implikacje kliniczne współwystępowania choroby trzewnej i nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Badanie endoskopowe u chorego bariatrycznego
 • Nowe miejsce probiotyków w eradykacji zakażenia Helicobacter pylori
 • Wrodzony obrzęk naczynioruchowy – podstawy diagnostyki, objawy i leczenie. Proste spojrzenie na trudny temat
 • Stłuszczenie wątroby jako objaw wrodzonej nietolerancji fruktozy – opis przypadku
 • Choroba Stilla u dorosłych w praktyce gastroenterologicznej – opis przypadku
 • Zespół Alcocka – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
 • Procedura dotycząca bezpieczeństwa zabiegów inwazyjnych. Okołooperacyjna karta kontrolna

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2020

 • Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (American Gastroenterological Association – AGA) dotyczące postępowania w metaplazji jelitowej żołądka
 • Czynniki ryzyka, rozpoznawanie i leczenie zwężeń w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Znaczenie kliniczne zespołów chylomikronemii w patogenezie i przebiegu ostrego zapalenia trzustki
 • Wyzwania terapii steroidami w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego u chorego z cukrzycą – gastropareza. Punkt widzenia diabetologa
 • Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego u chorego z cukrzycą – gastropareza. Punkt widzenia gastroenterologa
 • Aktualne rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia zaparć u dzieci
 • Całkowita aganglionoza jelit spowodowana nowym wariantem patogennym w genie RET – opis przypadku i rola badań genetycznych w opiece nad pacjentami z chorobą Hirschprunga
 • Amyloidoza AA. Poważne powikłanie choroby Leśniowskiego‑Crohna o wieloletnim przebiegu – opis przypadku
 • Przedstawienie odpowiedzialności zawodowej lekarza, cz. 2

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2020

 • Patogeneza manifestacji pozajelitowych: konsekwencje dla badań naukowych, diagnostyki i terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit. Dokument z warsztatów naukowych ECCO
 • Komentarz do artykułu tłumaczonego „Patogeneza manifestacji pozajelitowych: konsekwencje dla badań naukowych, diagnostyki i terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit”
 • Przeszczep mikrobioty jelitowej (FMT) w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Limfocytoza przewodu pokarmowego
 • Czy obecne podejście do terapii choroby refluksowej przełyku można zoptymalizować?
 • Uporczywe wzdęcie brzucha – punkt widzenia gastroenterologa
 • Uporczywe wzdęcie brzucha – punkt widzenia dietetyka
 • Diagnostyka celiakii u dzieci i młodzieży – wytyczne ESPGHAN 2020
 • Technika hybrydowej endoskopowej resekcji pełnościennej guza stromalnego żołądka – opis przypadku
 • Agresywny chłoniak z komórek B. Sporadyczne rozpoznanie endoskopowe w nieczęstej lokalizacji dwunastniczej – opis przypadku
 • Przedstawienie odpowiedzialności zawodowej lekarza, cz. 1

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2020

 • Zakażenie SARS‑CoV‑2 a objawy ze strony przewodu pokarmowego
 • Uszkodzenia wątroby w dobie COVID‑19
 • Rozpoznawanie, leczenie i monitorowanie niedokrwistości u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Okołoodbytnicza postać choroby Leśniowskiego‑Crohna w pytaniach i odpowiedziach
 • Wskazania do przeszczepienia wątroby
 • Intermittent fasting – kolejny ryzykowny trend żywieniowy czy dieta o udowodnionych podstawach naukowych?
 • Opis przypadku pacjenta z podniedrożnością górnego odcinka przewodu pokarmowego w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna
 • Zespół PPP (zapalenie trzustki, zapalenie tkanki podskórnej oraz zapalenie stawów – pancreatitis, panniculitis, polyarthritis) – opis przypadku
 • Rozpoznawanie i leczenie halitosis – punkt widzenia lekarza stomatologa
 • Halitoza – punkt widzenia lekarza gastroenterologa
 • Znaczenie witaminy D w etiopatogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci
 • Zasada informowania w przypadku pacjentów geriatrycznych. Artykuł 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2020

 • Zapalenie trzustki: wersja 2 klasyfikacji TIGAR‑O z uwzględnieniem etiologicznych czynników ryzyka zapalenia trzustki w oparciu o doniesienia naukowe i dostępne aktualizacje
 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Gastroenterologii, dotyczące postępowania z pacjentem z nieswoistą chorobą zapalną jelit w dobie pandemii COVID‑19
 • Czy stłuszczenie trzustki może stanowić nową składową zespołu metabolicznego?
 • Rola prokinetyków w leczeniu wybranych chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Zastosowanie endoskopowej radiotermoablacji w chorobach dróg żółciowych
 • Plamica Henocha‑Schönleina w praktyce gastrologicznej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
 • Pacjent z chorobą Leśniowskiego‑Crohna i ziarniniakowatością ustno‑twarzową – opis przypadku
 • Ogniskowy gruczolakorak w polipie hiperplastycznym żołądka u 82‑letniej kobiety
 • Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci
 • Agresywny pacjent. Odstąpienie przez lekarza od wykonywania czynności zawodowych

 

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2019

 • Kierowca z marskością wątroby i encefalopatią – realne zagrożenia w ruchu drogowym
 • Powikłania gastroenterologiczne i postępowanie u chorych onkologicznych leczonych inhibitorami punktów kontrolnych układu odpornościowego
 • Zaburzenia czynnościowe pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego
 • Diagnostyka endosonograficzna dwóch nietypowych zmian ogniskowych wątroby
 • Kamica żółciowa u dzieci i młodzieży
 • Mnogie zmiany ogniskowe w wątrobie u pacjentki z glikogenozą I a
 • Przekroczenie zakresu udzielonej przez pacjenta zgody na zabieg

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2019

 • Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019
 • Tofacytynib – nowy lek w terapii wrzodziejącego zapalenia jelit
 • Krwawienie jelitowe u pacjenta z implantowanym systemem wspomagającym pracę lewej komory serca (LVAD)
 • Zespół Peutza‑Jeghersa u dzieci – diagnostyka i postępowanie w świetle aktualnych zaleceń
 • Endoskopia kapsułkowa w chorobie trzewnej
 • Tajemnica lekarska po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2019

 • Ablacja zmian torbielowatych trzustki pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii (EUS): aspekty kliniczne i techniczne
 • Terapia biologiczna pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit ze szczególnym uwzględnieniem wedolizumabu
 • Rozpoznawanie i leczenie amyloidozy z punktu widzenia gastroenterologa
 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – przyczyny, skutki i leczenie
 • Lity nowotwór rzekomobrodawkowaty – opis przypadku i rola diagnostyczna endoskopowej ultrasonografii
 • Zespół Aagenaesa jako rzadka przyczyna cholestazy wewnątrzwątrobowej u dzieci
 • Nowoczesne techniki obrazowania guzów wątroby są bezcenne, ale nierzadko potrzebują wsparcia histopatologa

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2019

 • Zastosowanie inhibitorów pompy protonowej a ryzyko niedoboru żelaza: badanie populacyjne z grupą kontrolną
 • Sarkopenia w marskości wątroby
 • Wartość testów oddechowych w diagnostyce rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego
 • Gamma‑glutamylotranspeptydaza – diagnostyka różnicowa
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – punkt widzenia chirurga
 • Eozynofilowe zapalenie przełyku u dzieci
 • Podstawy prawne udzielenia świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta

Cena: 22.00 PLN