Gastroenterologia Praktyczna, 4/2013

 • Metody leczenia hemoroidów
 • Obrazowanie błony śluzowej w nowotworach przewodu pokarmowego w 2013 r.
 • Zastosowanie preparatów kwasu masłowego w gastroenterologii
 • Powikłania operacyjnego leczenia otyłości olbrzymiej
 • Polipy gruczołów dna żołądka – czy wszystko już wiemy?
 • Mesalazyna w chorobie uchyłkowej jelit
 • Przygotowanie jelita do kolonoskopii – co nowego?
 • Olbrzymie guzy wątroby jako reminiscencja dawnych i zapomnianych chorób
 • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część I

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2013

 • Uaktualnienie zasad postępowania w pozajelitowych objawach nieswoistego zapalenia jelit
 • Diagnostyka i postępowanie w przypadku ciał obcych w przełyku – aktualizacja
 • Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • Zastosowanie klejów tkankowych w endoskopii przewodu pokarmowego

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2013

 • Wyniki kliniczne i postępowanie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u starszych pacjentów
 • Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • Rola mikroflory jelitowej w zdrowiu i chorobie
 • Postępowanie w przypadkach endoskopii powikłanej perforacją przewodu pokarmowego

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2013

 • Alergia czy nietolerancja pokarmowa – różnice i podobieństwa
 • Leki działające miejscowo w nieswoistych zapaleniach jelit, w szczególności we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
 • Problemy ginekologiczne u kobiet z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Zapalenie jelita grubego o ciężkim przebiegu i wodobrzusze spowodowane infekcją Clostridium difficile u pacjenta po niedawno przebytej transplantacji wątroby

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2012

 • Rak wątrobowokomórkowy; zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
 • Endoskopia u ciężarnych – współczesne wytyczne
 • Samorozprężalne metalowe stenty (SEMS) w terapii niedrożności jelita grubego spowodowanej guzem nowotworowym
 • Sytuacje kliniczne preferujące zastosowanie esomeprazolu 

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2012

 • Leczenie choroby Crohna o lokalizacji okołoodbytniczej
 • Choroba wrzodowa – ważne aspekty praktyczne
 • Endoskopowe postępowanie w guzach pochodzenia mezenchymalnego w przewodzie pokarmowym
 • Nietrzymanie stolca – cicha choroba
 • Zmiany torbielowate trzustki – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ultrasonografii endoskopowej (EUS) w praktyce klinicznej

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2012

 • Zasady postępowania endoskopowego i chirurgicznego z polipami ząbkowanymi
 • Mikroskopowe zapalenia jelit
 • Przewlekłe zaparcia – aktualne możliwości leczenia
 • Stany i zmiany przedrakowe w żołądku – omówienie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ESGE)
 • Napadowe bóle brzucha z krwinkomoczem u chorej z zespołem dziadka do orzechów

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2012

 • Standardowe i zaawansowane techniki polipektomii
 • Żółciowe zapalenie żołądka
 • Dzień dzisiejszy i przyszłość terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • Zastosowanie symulatorów endoskopowych do ćwiczeń z zakresu diagnostycznej oraz zabiegowej endoskopii przewodu pokarmowego
 • Wpływ edukacji na współpracę chorego w procesie terapeutycznym u pacjentów z chorobą refluksową przełyku leczonych pantoprazolem