Gastroenterologia Praktyczna, 1/2013

 • Alergia czy nietolerancja pokarmowa – różnice i podobieństwa
 • Leki działające miejscowo w nieswoistych zapaleniach jelit, w szczególności we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
 • Problemy ginekologiczne u kobiet z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Zapalenie jelita grubego o ciężkim przebiegu i wodobrzusze spowodowane infekcją Clostridium difficile u pacjenta po niedawno przebytej transplantacji wątroby

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2012

 • Rak wątrobowokomórkowy; zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
 • Endoskopia u ciężarnych – współczesne wytyczne
 • Samorozprężalne metalowe stenty (SEMS) w terapii niedrożności jelita grubego spowodowanej guzem nowotworowym
 • Sytuacje kliniczne preferujące zastosowanie esomeprazolu 

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2012

 • Leczenie choroby Crohna o lokalizacji okołoodbytniczej
 • Choroba wrzodowa – ważne aspekty praktyczne
 • Endoskopowe postępowanie w guzach pochodzenia mezenchymalnego w przewodzie pokarmowym
 • Nietrzymanie stolca – cicha choroba
 • Zmiany torbielowate trzustki – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ultrasonografii endoskopowej (EUS) w praktyce klinicznej

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2012

 • Zasady postępowania endoskopowego i chirurgicznego z polipami ząbkowanymi
 • Mikroskopowe zapalenia jelit
 • Przewlekłe zaparcia – aktualne możliwości leczenia
 • Stany i zmiany przedrakowe w żołądku – omówienie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ESGE)
 • Napadowe bóle brzucha z krwinkomoczem u chorej z zespołem dziadka do orzechów

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2012

 • Standardowe i zaawansowane techniki polipektomii
 • Żółciowe zapalenie żołądka
 • Dzień dzisiejszy i przyszłość terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • Zastosowanie symulatorów endoskopowych do ćwiczeń z zakresu diagnostycznej oraz zabiegowej endoskopii przewodu pokarmowego
 • Wpływ edukacji na współpracę chorego w procesie terapeutycznym u pacjentów z chorobą refluksową przełyku leczonych pantoprazolem