Gastroenterologia Praktyczna, 3/2015

 • Kliniczne zastosowanie biomarkerów w nieswoistych zapaleniach jelit
 • Zastosowanie technik obrazowania minimalizujących ekspozycję na promieniowanie jonizujące w diagnostyce nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Leki nowej generacji w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Ektazje części przedodźwiernikowej żołądka
 • Odcinkowe zapalenie jelita grubego związane z uchyłkami
 • Dekslanzoprazol o zmodyfikowanym uwalnianiu – inhibitor pompy protonowej nowej generacji
 • Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki – opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa
 • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi
 • Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna

 

Cena: 18.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2015

 • Zespół rozrostu grzybiczego jelita cienkiego
 • Endoskopowe leczenie łagodnych zwężeń dróg żółciowych
 • Rak wątrobowokomórkowy: nieinwazyjna diagnostyka w świetle aktualnych rekomendacji
 • Wskaźniki jakości w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Śluzowy nowotwór torbielowaty trzustki − aspekty praktyczne
 • Kalprotektyna kałowa jako nieinwazyjne narzędzie do różnicowania organicznych i czynnościowych chorób przewodu pokarmowego
 • Chłoniak z komórek płaszcza (MCL) w przewodzie pokarmowym – trudności terapeutyczne
 • Gastroenterologia Pediatryczna
 • Omówienie prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zranień ostrymi narzędziami stosowanymi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna

 

Cena: 18.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2015

 • Zaklinowanie kału
 • Aktualizacja zaleceń dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego: najnowsze doniesienia i obserwacje
 • Heterotopia żołądkowa w proksymalnym odcinku przełyku – patogeneza, znaczenie kliniczne i leczenie
 • Interwencyjne leczenie martwicy trzustki
 • Vedolizumab – nowy sposób biologicznego leczenia nieswoistych zapaleń jelit
 • Miejsce alweryny w leczeniu chorób przewodu pokarmowego
 • Choroba Castlemana – opis przypadku
 • Gastroenterologia Pediatryczna

 

Cena: 15.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2014

 • Popromienne zapalenie jelit
 • Nieswoiste choroby zapalne jelit – środowisko pociąga za cyngiel
 • Infekcyjne zapalenie jelit
 • Przydatność diagnostyczna kopromarkerów w wybranych chorobach jelit
 • Rola mikroflory w regulacji osi mózgowo-jelitowej
 • Terlipresyna w leczeniu zespołu wątrobowo-nerkowego
 • Inwazyjna aspergiloza u chorych z marskością wątroby
 • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi

 

 

 

Cena: 18.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2014

 • Interwałowe raki jelita grubego: czym są i dlaczego występują
 • U których pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku (EoE) zastosować dietę elementarną alternatywnie wobec innych form leczenia?
 • Wskaźniki jakości w endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego – wytyczne grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • Procesy immunologiczne w patogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit – implikacje terapeutyczne. Vedolizumab jako nowe podejście do leczenia biologicznego
 • Zakażenie Clostridium difficile – diagnostyka i leczenie
 • Endometrioza przewodu pokarmowego – niedoceniany problem kliniczny
 • Czy cystogastrostomia endoskopowa jest bezpieczną metodą leczenia torbieli trzustki? Opis przypadku i przegląd literatury

Cena: 15.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2014

 • Przydatne w praktyce klinicznej testy diagnostyczne encefalopatii wątrobowej 
 • Nietolerancje pokarmowe fruktozy, fruktanów i FODMAP
 • Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori
 • Postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne w krwawieniu z żylaków przełyku i żołądka – rekomendacje Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii
 • Rzadkie pierwotne nowotwory trzustki pochodzenia egzokrynnego
 • Lity pseudobrodawkowy nowotwór trzustki – aspekty praktyczne
 • Zaparcie stolca u dzieci i młodzieży
 • ECPW pod kontrolą laparoskopii – alternatywny dostęp do dróg żółciowych u chorego po operacji Roux-en-Y

 

Cena: 15.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2014

 • Postępowanie w przypadku popromiennego krwawienia z odbytnicy
 • Przetrwała biegunka – wciąż poważny problem zdrowotny w krajach rozwijających się
 • Czy wiemy wszystko na temat świądu odbytu?
 • Współczesne zasady leczenia zespołu jelita drażliwego
 • Zaburzenia krzepnięcia – co nowego w praktyce gastroenterologicznej?
 • Skuteczność i bezpieczeństwo pantoprazolu (Nolpaza) w leczeniu pacjentów z chorobą refluksową przełyku – wyniki badania PAN-STAR.

Cena: 15.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2013

 • Metody leczenia hemoroidów
 • Obrazowanie błony śluzowej w nowotworach przewodu pokarmowego w 2013 r.
 • Zastosowanie preparatów kwasu masłowego w gastroenterologii
 • Powikłania operacyjnego leczenia otyłości olbrzymiej
 • Polipy gruczołów dna żołądka – czy wszystko już wiemy?
 • Mesalazyna w chorobie uchyłkowej jelit
 • Przygotowanie jelita do kolonoskopii – co nowego?
 • Olbrzymie guzy wątroby jako reminiscencja dawnych i zapomnianych chorób
 • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część I

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2013

 • Uaktualnienie zasad postępowania w pozajelitowych objawach nieswoistego zapalenia jelit
 • Diagnostyka i postępowanie w przypadku ciał obcych w przełyku – aktualizacja
 • Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • Zastosowanie klejów tkankowych w endoskopii przewodu pokarmowego

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2013

 • Wyniki kliniczne i postępowanie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u starszych pacjentów
 • Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • Rola mikroflory jelitowej w zdrowiu i chorobie
 • Postępowanie w przypadkach endoskopii powikłanej perforacją przewodu pokarmowego