Gastroenterologia Praktyczna, 4/2018

 • Leczenie nawrotowego zapalenia jelita grubego spowodowanego przez Clostridium difficile
 • Miejsce rifaksyminy alfa w profilaktyce samoistnego bakteryjnego zapalenia otrzewnej. Czy już czas zaktualizować wytyczne postępowania?
 • Omówienie polskich oraz europejskich zaleceń rozpoznawania i leczenia przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Polskiego Klubu Trzustkowego (2018) oraz wytycznych europejskich (Ha-PanEU; 2016)
 • Bąblowica naśladująca proces rozrostowy okolicy wnęki wątroby – opis przypadku
 • Niedożywienie w alergii na pokarm 
 • Zgoda na wykonanie świadczenia zdrowotnego. Rodzaje zgody, ich zakres i zastosowanie

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2018

 • Aktualne metody oceny włóknienia w niealkoholowej chorobie stłuszczeniowej wątroby
 • Choroba trzewna – niedoceniany problem w populacji osób starszych
 • Samoistne pęknięcie tętniaka tętnicy wątrobowej u 54‑letniego pacjenta – opis przypadku
 • Autoimmunizacyjne choroby wątroby u dzieci
 • Guz głowy trzustki – czy histopatologia musi nas zaskakiwać?
 • Recepta w praktyce

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2018

 • Choroby cholestatyczne u dorosłych – wytyczne postępowania Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG‑E)
 • Leczenie i opieka nad pacjentami z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby
 • Znaczenie maślanu sodu w leczeniu chorób czynnościowych i zapalnych jelit
 • Nietypowa zmiana podśluzówkowa żołądka u chorego z rozsianym rakiem jelita grubego – opis przypadku i rola diagnostyczna endosonografii (EUS)
 • Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego – standard w pigułce?
 • Propozycja przeszczepienia wątroby u chorej z prawidłową funkcją narządu
 • Izolowane żylaki dna żołądka jako pierwsza manifestacja raka ogona trzustki
 • Postępowanie z pacjentem zakaźnym w świetle prawa medycznego

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2018

 • Skuteczne i bezpieczne stosowanie inhibitorów pompy protonowej w chorobach zależnych od wydzielania kwasu – stan wiedzy na temat korzyści i potencjalnych zagrożeń wynikających z hamowania wydzielania kwasu
 • Program edukacyjny w zakresie opieki koordynowanej nad chorymi z marskością wątroby
 • Niedrożność żółciowa jelita cienkiego – opis przypadku
 • Przedziurawienie górnej części przełyku przez wykałaczkę – opis przypadku 
 • Przydatność hydro‑TK w diagnostyce złośliwego wrzodu żołądka – opis przypadku 
 • Guz rzekomy we wnęce wątroby 
 • Choroby wątroby i dróg żółciowych u dzieci – wczoraj i dziś 
 • Wpływ ocen HTA na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2017

 • Klasyfikacja Chicago zaburzeń motoryki przełyku: zdobyte doświadczenie
 • Kryteria rzymskie IV – aktualizacja klasyfikacji zaburzeń okrężniczo‑odbytniczych: implikacje w praktyce klinicznej
 • Tłuszczaki przewodu pokarmowego – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
 • Nowe spojrzenie na heterotopie żołądkowe w proksymalnym odcinku przełyku
 • Zespół Sweeta u chłopca z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • Trudności w karmieniu u dzieci – problem multidyscyplinarny
 • Dwie katastrofy w jamie brzusznej: ostre martwicze zapalenie trzustki i zawał wątroby
 • Skleroterapia żylaków dna żołądka u chorego z marskością wątroby i hemofilią B
 • Reklama w gabinecie lekarskim

 

 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2017

 • Wodobrzusze, oporne wodobrzusze i hiponatremia w marskości wątroby 
 • Eubiotyk ryfaksymina: nowe ujęcia profilaktyczno‑terapeutyczne w marskości wątroby oraz w encefalopatii wątrobowej 
 • Zaburzenia hemostazy u chorych z marskością wątroby
 • Powikłania zakrzepowo‑zatorowe w nieswoistych zapaleniach jelit
 • Leczenie immunomodulujące we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
 • Dziedziczne zapalenie trzustki u dzieci 
 • Linitis plastica nie zna granic
 • Prawno‑etyczne uwarunkowania roli i powinności lekarza podczas prowadzenia badań naukowych 

Cena: 19.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2017

 • Wytyczne dotyczące rozpoznawania i postępowania w eozynofilowym zapaleniu przełyku u dzieci i dorosłych: oparte na faktach stwierdzenia i rekomendacje
 • Leki immunomodulujące – farmakokinetyka, interakcje i objawy niepożądane
 • Rola immunomodulatorów w leczeniu choroby Leśniowskiego‑Crohna w dobie terapii biologicznych
 • Interakcje leków a ryzyko wystąpienia hepatotoksyczności – jak zapobiegać, jak skutecznie leczyć?
 • Gruźlica jelit u dzieci
 • Pacjentka z zespołem Budda-Chiariego
 • Nowa nazwa dla starej choroby
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część II

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2017

 • Żylaki przełyku i żołądka: aspekty historyczne, systemy klasyfikacji i oceny – wszystko, co warto wiedzieć, w jednym miejscu
 • Diagnostyka obrazowa powikłań pooperacyjnych po przeszczepieniu wątroby
 • Mechanizmy działania wedolizumabu w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Polip hiperplastyczny jelita grubego rozpoznany w badaniu PET/MR – opis przypadku
 • Przewlekła terapia ryfaksyminą objawowej encefalopatii wątrobowej – opis przypadku
 • Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi u dzieci
 • Biegunka i duża utrata masy ciała u kobiety z „pancernym” jelitem
 • Olbrzymi naczyniak torbielowaty wątroby
 • Czy istnieje psychogenny ból brzucha w ciąży?
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część I

Cena: 19.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2016

 • Zwężenia dróg żółciowych: uwagi na temat diagnostyki i postępowania
 • Niedożywienie: markery laboratoryjne vs. ocena stanu odżywienia 
 • Zaburzenia funkcji wątroby w chorobach reumatologicznych
 • Ferrytyna – strategia diagnostyczna dla wysokich stężeń osoczowych
 • Nadzór kolonoskopowy po usunięciu polipów jelita grubego – nowe wytyczne
 • Przywrócenie właściwego składu jelitowej flory bakteryjnej w leczeniu celiakii
 • Eozynofilowe zapalenie żołądka i przełyku u 6‑letniego chłopca
 • Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej
 • Nie wszystko złoto, co się świeci
 • Nadciśnienie płucne u pacjentki z powiększoną wątrobą
 • Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Prezentacja teorii i orzecznictwa

 

 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2016

 • Diagnostyka obrazowa jelita cienkiego: aktualności
 • Jak rozpoznawać i leczyć zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego – fakty i mity
 • Rak żołądka: w jaki sposób możemy zmniejszyć częstość występowania tej choroby?
 • Torbielowaty nowotwór neuroendokrynny trzustki – aspekty praktyczne
 • Przerzut raka wątrobowokomórkowego do łopatki po transplantacji wątroby
 • Młoda kobieta ze zmianami torbielowatymi w trzustce
 • Pierwotny chłoniak grudkowy dwunastnicy
 • Powietrze w ścianie jelitowej i jamie otrzewnej bez konieczności wzywania chirurga
 • Elastografia ultrasonograficzna – sztywność wątroby niejedno ma imię
 • Prawo lekarza do odstąpienia od wykonywania czynności zawodowych. Klauzula sumienia

Ten numer jest dostępny, tylko w wersji elektronicznej

Cena: 19.00 PLN