Gastroenterologia Praktyczna, 1/2018

 • Skuteczne i bezpieczne stosowanie inhibitorów pompy protonowej w chorobach zależnych od wydzielania kwasu – stan wiedzy na temat korzyści i potencjalnych zagrożeń wynikających z hamowania wydzielania kwasu
 • Program edukacyjny w zakresie opieki koordynowanej nad chorymi z marskością wątroby
 • Niedrożność żółciowa jelita cienkiego – opis przypadku
 • Przedziurawienie górnej części przełyku przez wykałaczkę – opis przypadku 
 • Przydatność hydro‑TK w diagnostyce złośliwego wrzodu żołądka – opis przypadku 
 • Guz rzekomy we wnęce wątroby 
 • Choroby wątroby i dróg żółciowych u dzieci – wczoraj i dziś 
 • Wpływ ocen HTA na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2017

 • Klasyfikacja Chicago zaburzeń motoryki przełyku: zdobyte doświadczenie
 • Kryteria rzymskie IV – aktualizacja klasyfikacji zaburzeń okrężniczo‑odbytniczych: implikacje w praktyce klinicznej
 • Tłuszczaki przewodu pokarmowego – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
 • Nowe spojrzenie na heterotopie żołądkowe w proksymalnym odcinku przełyku
 • Zespół Sweeta u chłopca z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • Trudności w karmieniu u dzieci – problem multidyscyplinarny
 • Dwie katastrofy w jamie brzusznej: ostre martwicze zapalenie trzustki i zawał wątroby
 • Skleroterapia żylaków dna żołądka u chorego z marskością wątroby i hemofilią B
 • Reklama w gabinecie lekarskim

 

 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2017

 • Wodobrzusze, oporne wodobrzusze i hiponatremia w marskości wątroby 
 • Eubiotyk ryfaksymina: nowe ujęcia profilaktyczno‑terapeutyczne w marskości wątroby oraz w encefalopatii wątrobowej 
 • Zaburzenia hemostazy u chorych z marskością wątroby
 • Powikłania zakrzepowo‑zatorowe w nieswoistych zapaleniach jelit
 • Leczenie immunomodulujące we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
 • Dziedziczne zapalenie trzustki u dzieci 
 • Linitis plastica nie zna granic
 • Prawno‑etyczne uwarunkowania roli i powinności lekarza podczas prowadzenia badań naukowych 

Cena: 19.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2017

 • Wytyczne dotyczące rozpoznawania i postępowania w eozynofilowym zapaleniu przełyku u dzieci i dorosłych: oparte na faktach stwierdzenia i rekomendacje
 • Leki immunomodulujące – farmakokinetyka, interakcje i objawy niepożądane
 • Rola immunomodulatorów w leczeniu choroby Leśniowskiego‑Crohna w dobie terapii biologicznych
 • Interakcje leków a ryzyko wystąpienia hepatotoksyczności – jak zapobiegać, jak skutecznie leczyć?
 • Gruźlica jelit u dzieci
 • Pacjentka z zespołem Budda-Chiariego
 • Nowa nazwa dla starej choroby
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część II

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2017

 • Żylaki przełyku i żołądka: aspekty historyczne, systemy klasyfikacji i oceny – wszystko, co warto wiedzieć, w jednym miejscu
 • Diagnostyka obrazowa powikłań pooperacyjnych po przeszczepieniu wątroby
 • Mechanizmy działania wedolizumabu w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Polip hiperplastyczny jelita grubego rozpoznany w badaniu PET/MR – opis przypadku
 • Przewlekła terapia ryfaksyminą objawowej encefalopatii wątrobowej – opis przypadku
 • Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi u dzieci
 • Biegunka i duża utrata masy ciała u kobiety z „pancernym” jelitem
 • Olbrzymi naczyniak torbielowaty wątroby
 • Czy istnieje psychogenny ból brzucha w ciąży?
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część I

Cena: 19.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2016

 • Zwężenia dróg żółciowych: uwagi na temat diagnostyki i postępowania
 • Niedożywienie: markery laboratoryjne vs. ocena stanu odżywienia 
 • Zaburzenia funkcji wątroby w chorobach reumatologicznych
 • Ferrytyna – strategia diagnostyczna dla wysokich stężeń osoczowych
 • Nadzór kolonoskopowy po usunięciu polipów jelita grubego – nowe wytyczne
 • Przywrócenie właściwego składu jelitowej flory bakteryjnej w leczeniu celiakii
 • Eozynofilowe zapalenie żołądka i przełyku u 6‑letniego chłopca
 • Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej
 • Nie wszystko złoto, co się świeci
 • Nadciśnienie płucne u pacjentki z powiększoną wątrobą
 • Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Prezentacja teorii i orzecznictwa

 

 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2016

 • Diagnostyka obrazowa jelita cienkiego: aktualności
 • Jak rozpoznawać i leczyć zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego – fakty i mity
 • Rak żołądka: w jaki sposób możemy zmniejszyć częstość występowania tej choroby?
 • Torbielowaty nowotwór neuroendokrynny trzustki – aspekty praktyczne
 • Przerzut raka wątrobowokomórkowego do łopatki po transplantacji wątroby
 • Młoda kobieta ze zmianami torbielowatymi w trzustce
 • Pierwotny chłoniak grudkowy dwunastnicy
 • Powietrze w ścianie jelitowej i jamie otrzewnej bez konieczności wzywania chirurga
 • Elastografia ultrasonograficzna – sztywność wątroby niejedno ma imię
 • Prawo lekarza do odstąpienia od wykonywania czynności zawodowych. Klauzula sumienia

Ten numer jest dostępny, tylko w wersji elektronicznej

Cena: 19.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2016

 • Artykuł przeglądowy: potencjalne mechanizmy działania ryfaksyminy w leczeniu postaci biegunkowej zespołu jelita nadwrażliwego
 • Znaczenie badania histopatologicznego w rozpoznawaniu choroby refluksowej przełyku
 • Diagnostyka i leczenie encefalopatii wątrobowej u chorych z marskością wątroby; rekomendacje EASL i AASLD
 • Rola endoskopii w diagnostyce i leczeniu chorych z marskością wątroby
 • Cholangiopankreatoskopia – aktualne zastosowanie w chorobach dróg żółciowych i trzustki
 • Zdwojenie żołądka – rzadka przyczyna bólu brzucha u dzieci
 • Opóźnione krwawienie do jamy otrzewnej po terapeutycznej paracentezie
 • Dekslanzoprazol w leczeniu przewlekłego kaszlu jako pozaprzełykowego objawu choroby refluksowej przełyku
 • Zespół tętnicy krezkowej górnej
 • Pojęcie zdarzenia medycznego na przykładzie orzeczeń Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2016

 • Jakość w kolonoskopii 
 • Artykuł przeglądowy: potencjalne mechanizmy działania ryfaksyminy w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit 
 • Znaczenie kwasu ursodezoksycholowego w leczeniu niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby 
 • Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomorkowego – rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 
 • 31-letnia kobieta z wadą rozwojową trzustki i torbielą przewodu żółciowego wspólnego
 • „Marskość wątroby” u dotychczas zdrowego 68-letniego mężczyzny 
 • Czy jest już czas na zmianę nazwy pierwotnej marskości żółciowej wątroby?
 • Wieloogniskowa choroba Leśniowskiego-Crohna 
 • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi 
 • Prawny zakres tajemnicy lekarskiej

 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2015

 • Aktualne informacje na temat niedokrwienia okrężnicy: najnowsze doniesienia i postępy
 • Nadzorowanie w kierunku pozajelitowych nowotworów złośliwych u pacjentów z IBD
 • Postępowanie w przypadku niedokrwistości w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten
 • Świąd skóry w przewlekłych chorobach wątroby
 • Pasożyty jelitowe – kiedy podejrzewać, jak diagnozować?
 • Półpasiec u nastolatki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi
 • Prawne aspekty zaordynowania przez lekarza leku niedopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna

 

Cena: 18.00 PLN