Patologiczny spadek lub wzrost masy ciała

Masa ciała kształtuje się na relatywnie stałym poziomie, a dobowe jej wahania nie przekraczają zwykle 1,5%. Istnieje skłonność do przyboru masy ciała u osób w wieku średnim, co może łączyć się ze zmniejszoną aktywnością fizyczną i stacjonarnym trybem życia. Z kolei stopniowy spadek masy ciała jest cechą wieku podeszłego, co może wynikać z mniejszego łaknienia i redukcji powierzchni absorpcyjnej jelita cienkiego.

Alergia czy nietolerancja pokarmowa – różnice i podobieństwa

W codziennej praktyce lekarskiej mamy do czynienia z pacjentami zgłaszającymi objawy dyspeptyczne z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub też dolegliwości ze strony dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Po wykluczeniu chorób organicznych poszukujemy innych przyczyn wyżej wymienionych objawów. Taką właśnie przyczyną może być nadwrażliwość pokarmowa dotycząca około 20% populacji w krajach rozwiniętych.

Problemy ginekologiczne u kobiet z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NZJ): wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) i choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC) są najczęściej rozpoznawane u osob w wieku reprodukcyjnym. Występowanie w tej samej grupie wiekowej niektórych chorób ginekologicznych i NZJ, bliska lokalizacja oraz podobieństwo objawów mogą utrudniać postawienie właściwej diagnozy.

Trombocytopenia – przyczyny gastroenterologiczne

Trombocytopenia (liczba płytek krwi < 50 000/μl) w przebiegu schorzeń układu trawiennego nie jest powszechnym zjawiskiem. Praktycznie jedynie w przypadku przewlekłej choroby wątroby bywa częstym i trudnym klinicznie problemem o złożonej i nadal nie do końca wyjaśnionej patogenezie.

Palpacyjne badanie jamy brzusznej

Badanie palpacyjne służy do oceny napięcia powłok i orientacyjnej wielkości narządów oraz poszukiwania tworów patologicznych w obrębie skóry, tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki) i jamy brzusznej.

Protezowanie dróg żółciowych i przewodu trzustkowego – współczesne wytyczne

W 2012 r. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) opublikowała zalecenia dotyczące endoskopowego protezowania dróg żółciowych. W oparciu o wspomniane wytyczne i przegląd dostępnej literatury w poniższym artykule przedstawiono wskazania do endoskopowego protezowania dróg żółciowych i przewodu trzustkowego oraz jego wyniki w różnych grupach w zależności od przyczyny obstrukcji dróg żółciowych i rodzaju zastosowanej protezy.