Problemy ginekologiczne u kobiet z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NZJ): wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) i choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC) są najczęściej rozpoznawane u osob w wieku reprodukcyjnym. Występowanie w tej samej grupie wiekowej niektórych chorób ginekologicznych i NZJ, bliska lokalizacja oraz podobieństwo objawów mogą utrudniać postawienie właściwej diagnozy.

Trombocytopenia – przyczyny gastroenterologiczne

Trombocytopenia (liczba płytek krwi < 50 000/μl) w przebiegu schorzeń układu trawiennego nie jest powszechnym zjawiskiem. Praktycznie jedynie w przypadku przewlekłej choroby wątroby bywa częstym i trudnym klinicznie problemem o złożonej i nadal nie do końca wyjaśnionej patogenezie.

Palpacyjne badanie jamy brzusznej

Badanie palpacyjne służy do oceny napięcia powłok i orientacyjnej wielkości narządów oraz poszukiwania tworów patologicznych w obrębie skóry, tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki) i jamy brzusznej.

Protezowanie dróg żółciowych i przewodu trzustkowego – współczesne wytyczne

W 2012 r. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) opublikowała zalecenia dotyczące endoskopowego protezowania dróg żółciowych. W oparciu o wspomniane wytyczne i przegląd dostępnej literatury w poniższym artykule przedstawiono wskazania do endoskopowego protezowania dróg żółciowych i przewodu trzustkowego oraz jego wyniki w różnych grupach w zależności od przyczyny obstrukcji dróg żółciowych i rodzaju zastosowanej protezy.